English
Version
Nuus Boere
musiek
Die
Klub
Biografie Leer
Speel
Handels
ware
Skakels Soek Kontak
Bewaar - Behou - Uitbou
Dat die erwe van ons vaad're vir ons kinders erwe bly
 
 
 
 
 
 
 
 

TBK Kontak besonderhede

 

 

Kennisgewing:

Vanaf ongeveer Julie 2012 sal alle inligting rakende die Tradisionele Boeremusiekklub van Suid-Afrika verskuif na www.boeremusiek.org