English
Version
Nuus Boere
musiek
Die
Klub
Biografie Leer
Speel
Handels
ware
Skakels Soek Kontak
Bewaar - Behou - Uitbou
Dat die erwe van ons vaad're vir ons kinders erwe bly
Geskiedenis
Projekte
Grondwet
Takke
Funksies
Bestuur
Ere-Lede
Die TBK

Die Tradisionele Boeremusiekklub het 'n ryk geskiedenis sedert haar ontstaan in 1981.

Deur die toewyding en arbeid van menige persone is daar sedertdien heelwat amptelike klub projekte geloots wat in samewerking met onafhanklike projekte die doelstellings van die klub verwesenlik.

Om die belangstelling landwyd te bevorder is takke van die TBK gestig sodat boeremusiek funksies lokaal aangebied kan word.