English
Version
Nuus Boere
musiek
Die
Klub
Biografie Leer
Speel
Handels
ware
Skakels Soek Kontak
Bewaar - Behou - Uitbou
Dat die erwe van ons vaad're vir ons kinders erwe bly
Karakter
Oorsprong
Instrumente
Danse
Musiek Video
Uitbou
 
Wat is Boeremusiek?

Dit is 'n vraag wat kenners al vir jare laat kopkrap en kan nie beantwoord word sonder 'n mate van polemiek nie. In kort, definieër ons, Die Tradisionele Boeremusiekklub, dit as instrumentele volksmusiek wat dateer uit die era toe die persone wat dit beoefen het internasionaal bekend gestaan het as "Die Boere" van Suid-Afrika. Dit is informele musiek wat op 'n kenmerkende manier gespeel word en is hoofsaaklik bedoel as begeleiding vir sosiale danse.

Vir die doeleindes van hierdie gesprek word ander tipes Afrikaanse musiek uit dieselfde periode, soos ballades, serenades asook musiek gemik op 'n passiewe gehoor, uitgesluit.