English
Version
Nuus Boere
musiek
Die
Klub
Biografie Leer
Speel
Handels
ware
Skakels Soek Kontak
Bewaar - Behou - Uitbou
Dat die erwe van ons vaad're vir ons kinders erwe bly
Orkeste
Musikante
Instansies
 
 
 
 

Gert Johannes Daniël
(Oom Gertjie) Claassen

[30 Oktober 1890 - 25 Oktober 1960]

 

Oom Gertjie is op 30 Oktober 1890, in die Kaapprovinsie gebore. Hy het daar in Oudsthoorn se wêreld grootgeword en het sommer van kleins af met die boerekonsertina deurmekaar geraak. Hy het lank daar geboer en is later na Bethlehem in die OVS.

Vandaar is hy na Reitz waar hy ook geboer het. Hy het later selfs 'n draai in Suidwes gemaak en het uiteindelik op 'n klein plasie naby Johannesburg gaan aftree.

Oom Gertjie was al redelik oud toe 'n platemaatskappy hom omgepraat het om plate te maak. Hy het die volgende 78-spoedplate gemaak:

My Golfies polka
Die Deurstoot settees
JV 118
Eenskaarploeg settees
Rekbek wals
JV 136
Wegloper vastrap
Afsê wals
JV 146

 

Hy het ook die volgende langspeelplate gemaak:

1 . Oom Gertjie speel. Die nommers hierop is die volgende:

Kant 1
Kant 2
Eenskaarploeg settees
Oom Gertjie se mazurka
Willie Bovlei
Rekbek wals
Melktert
Wapad wals
Transport settees
Touleier wals

Op hierdie plaat is hy begelei deur die bekende Chris du Toit.

2. Die volgende langspeelplaat waarin hy opgetree het se titel is Die Twee Ooms. Hier het hy en oom Hendrik Lotter om die beurt konsertina gespeel.

Kant 1
Cradock settees
Wegloper vastrap
Paul se settees
Afsê wals
Pearston wals
Bontmerrie settees
: Oom Hendrik
: Oom Gertjie
: Oom Hendrik
: Oom Gertjie
: Oom Hendrik
: Oom Gertjie

Kant 2
Lekker settees
Galope
Dagbreek
Vanmelewe se mazurka
Jack Smit se polka
Henningshoek settees
: Oom Gertjie
: Oom Hendrik
: Oom Gertjie
: Oom Hendrik
: Oom Gertjie
: Oom Hendrik

 


3. Die laaste langspeelplaat van oom Gertjie se naam is Die dans saam met oom Gertjie Claassen:

Kant 1
Kant 2
Annie se wals
Kierie oor die kop
Die bron wals
Ek dans met my eie goed
Piet slag die kat
Boegoeberg se dam
Ou Kalkoen
My eie polka
Sakkie, Sakkie
Brom settees
Dis lekker om 'n jongman te bly
Die Brommer settees
Ouma se polka
Louis se settees

Tydens die opname van hierdie plaat het Niek Potgieter die kitaar en Les Kelly die bas gespeel. Die meeste van hierdie nommers is Oom Gertjie se eie komposisies en die ander is tradisioneel.

Oom Gertjie kon die boere- en Engelsekonsertina bespeel asook klavier en mondfluitjie. Hy het op eg-tradisionele wyse gespeel en die name van sy stukke weerspieël beslis die era en milieu waarin hy grootgeword en geleef het.

Ons innige dank aan mevrou E Claassen die weduwee van Oom Gertjie, wat op 25 Oktober 1960, oorlede is, vir al die inligting en die foto wat sy aan ons verskaf het.