English
Version
Nuus Boere
musiek
Die
Klub
Biografie Leer
Speel
Handels
ware
Skakels Soek Kontak
Bewaar - Behou - Uitbou
Dat die erwe van ons vaad're vir ons kinders erwe bly
Orkeste
Musikante
Instansies
 
 
 
 

Nico Coetzee

[ - ]

Nico het slegs twee plate gemaak, naamlik:

Lekker Kafferbier
My hut aan die vlakte se soom
 
Pinana Booi
Marico se bom
 

 

Op die eerste plaat het hy van 'n konsertina en op die tweede van 'n banjo as melodie-instrument gebruik gemaak. Pinana Booi en Lekker Kafferbier is so effe "stout" en sal seker nie weer oor die eter gehoor word nie! Versamelaars wat nog hierdie plate in hulle besit het, moet dit maar goed bewaar!