English
Version
Nuus Boere
musiek
Die
Klub
Biografie Leer
Speel
Handels
ware
Skakels Soek Kontak
Bewaar - Behou - Uitbou
Dat die erwe van ons vaad're vir ons kinders erwe bly
Orkeste
Musikante
Instansies
 
 
 
 

F.C. (Charles) Fensham

[13 Oktober 1925 - ]

 

Op 6 Augustus 1985 het Professor Charles Fensham in 'n brief aan Piet Bester hierdie biografiese inligting oor homself aangebied:

Dit mag jou interesseer om te weet dat ons 'n boere-orkes op Stellenbosch het wat steeds aan die speel is. Dit is 'n klompie jare gelede deur mev Marie Opperman, prof Dirk Opperman, die digter se vrou, gestig. Dirk het voor sy siekte daarin die teekisdrom gespeel en ek die konsertina. Ons noem dit die Bosorkes. Dit is sommer 'n lekkerspeel-orkes wat hom toelê op tradisionele musiek. Geen moderne "boeremusiek" word gespeel nie. Die huidige lede is:

prof Charles Fensham (Leier) : konsertina
mev Christine Celliers : Klavier
prof Andrè Rabie : Trekklavier
prof Bernhard Combrinck : Mandolien
mnr Jan Bouwer : Teekisdrom
mev Susan van der Walt : Kitaar
Fanie van Wyk : Kitaar
Edward Archer : Kitaar
John Holtzhausen : Kitaar


Ons tree net op as ons deur instansies uitgenooi word, soos by studente-byeenkomste, saamtrekke van senior burgers, Voortrekkersaamtrekke, skoolfunksies, volksfeeste en onlangs self by 'n rofstoeibyeenkoms.

Ek het my konsertina by 'n oom in Koppies se wêreld op 'n tweery boerekonsertina geleer. Hoewel ek nou 'n drie-en-drie-kwartry Wheatstone het, hou ek vas aan die ou sty1 van die tweery met 'n aantal variasies. Maar ek speel nog gereeld op 'n boerekonsertina. In oom Pietie le Roux se orkes het ek kitaar gespeel en aan solosang deelgeneem. As student aan UP het ek aan Voorslag behoort en daar by geleentheid konsertina en kitaar gespeel en gesing.

Verdere besonderhede: Ek is op 13 Oktober 1925, in Heilbron, O.V.S. gebore, het op Koppies grootgeword. Toe het ek aan UP gestudeer, later aan US en nog later aan John Hopkins Universiteit in die VSA. Vanaf 1951 is ek dosent aan US en het in 1962 professor
in Semitiese Tale hier geword.

Ek kan net noem dat my vader, Charles James Fensham, boerekonsertina bespeel het, maar is te vroeg oorlede om enige invloed op my te kon uitoefen. Ek het egter sy boerekonsertina geërf, 'n Schöler of soos die Boermense gesê het "'n Saterdagaandjie". Ek weet nie of jy die uitdrukking ken nie, maar die oumense het ges2 so 'n konsertina kon net vir een Saterdagaand se dans hou. As dit twaalfuur word, het die konsertinaspeler hom met geweld geruk en mooi netjies in twee geskeur. As jongman het ek dit 'n slag probeer, maar gelukkig nie geslaag nie. Miskien was my arms te swak. Toe ek op hoërskool was, het ek 'n tweery Wheatstone gekry waarop ek heerlik gespeel het, maar toe ek vir predikant gaan studeer, het my ma die speelding stilletjies verkoop omdat sy gemeen het sulke musiek pas darem nie by 'n predikant nie. Toe ek op Stellenbosch gekom en 'n slag oopmond vir oom Jan Visser geluister het, het ek weer 'n konsertina aangeskaf.

Tussen hakies, oom Jan Visser was 'n man wat die wonderlikste goed uit 'n tweery kon haal. En die oubaas was by geleentheid ook lid van Oom Pietie se orkes. Van Oom Pietie se konsertinaspelers het ek net vir Oom Jan, oom Gert Marais en Klaas Rossouw geken. Daar was ook oom Morgan O'Kennedy, maar die oubaas het 'n sesry Wheatstone gehad, spesiaal vir hom laat maak waarop hy goed soos The Last Rose of Summer gespeel het.

In die Bosorkes het prof Dawie de Villiers, dekaan van die Teologiese Fakulteit alhier viool per geleentheid gespeel tot sy aftrede. En prof Combrinck hierbo genoem, is 'n teologiese professor.

Geteken: Charles Fensham