English
Version
Nuus Boere
musiek
Die
Klub
Biografie Leer
Speel
Handels
ware
Skakels Soek Kontak
Bewaar - Behou - Uitbou
Dat die erwe van ons vaad're vir ons kinders erwe bly
Orkeste
Musikante
Instansies
 
 
 
 

Mynie Reyes

[17 Januarie 1910 - xxxx]

Mynie is op 17 Januarie 1910, in Observatory, Kaapstad, gebore. Hy is op 22 Junie 1940, met mejuffrou Doris Myburgh getroud en daar is vier kinders uit die huwelik gebore.

Mynie was van kindsbeen af lief vir musiek en toe hy sestien jaar oud was, het hy vioollesse by 'n mevrou Collins geneem. Hy het puik gevorder en kort daarna het hy vir die eerste keer saam met ander musikante opgetree. Hy vertel dat hy en 'n vriendin een aand by 'n Standergesin in Mowbray gaan kuier het. Daar was mense wat musiek gemaak het en hy het 'n viool opgemerk wat niemand bespeel het nie. Sy vriendin het aangehou dat hy saam met die ander moes speel. Hy het ingewillig en die viool ingestem en saam met die ander spelers ingeval. Dit het lekker gegaan en op hierdie besondere aand is Mynie - een van ons bekendste vioolspelers - se belangstelling in verband met ons tradisionele boeremusiek so geprikkel dat hy hom daarop begin toespits het. Dit het al beter gegaan en kort daarna het hy saam met die beste kunstenaars in die Kaap opgetree. Hy was 'n gesogte musikant.

Hy vertel dat daar bykans nie 'n plek in die Kaap, Boland en kontrei was waar hy nie gespeel het nie. Hy het ook dikwels saam met oom Boy Solomon opgetree. Klasie Langeveld, die vader van die bekende Langeveldbroers, het die kitaar gespeel asook die Victorbroers wat verskillende instrumente kon speel.

Hy vertel dat hy in die dertigerjare 'n plaat gemaak het en dat hy deur die volgende musikante bygestaan is: Okkie Kruger - konsertina, Van der Vywer en Van Wyk - kitare. Hyself het viool gespeel. Die een stuk se naam was die Trapsoetjies-vastrap maar die ander nommer se naam kan hy nie meer onthou nie. Die opname is destyds na Engeland gestuur waar die plate gewoonlik gemaak is, maar hy het nooit weer iets daarvan gehoor nie.

Vanaf 1934 tot 1937 het sy orkes wat uit onderstaande lede bestaan het, baie lewendige uitsendings oor die radio gehad:

Sam Wernich : klavier
Sonny Ferreira : banjo
Nortje : kitaar
Tom Callie : klarinet
Sarel Bosman : bas, banjo en kitaar
Mynie : vioolHy het later saam met Phillipie de Bruin gespeel wat 'n baie goeie konsertinaspeler was. Daarna het hy saam met Japie Laubscher opgetree en hy onthou nog hoe die orkes saamgestel was:

Japie : konsertina
Mynie : viool
Van Coller : tromme
Swanepoel : kitaar en banjo

Hy het ook saam met die bekende kitaarspeler Jean du Plessis opgetree en sê dat die orkes só daaruit gesien het:

Jean : kitaar
Sy vrou Miempie : klavier
Joe Fourie : kitaar
Flippie Laker : trekklavier
Hettie Human : sang
Ferris Terblanch : klavier
Frikke Scholtz : konsertina
Mynie : vioolPieter van der Byl, alias Piet Pompies, het ook dikwels saam met hulle opgetree wanneer hulle konserte of uitsendings gehad het. Daarna het hy saam met die Welkom Orkes gespeel en die manne se name kan op die foto in daardie hoofstuk gesien word.

Gedurende 1960 het hy verskeie plate saam met Japie Laubscher gemaak en die manne wat hulle bygestaan het, was:

Japie : konsertina
Wally Wagner : kitaar en konsertina
Tiewe Fourie : banjo
Jannie Fourie : trekklavier
Joe Fourie : kitaar


Gerald Wesson het ook later as kitaarspeler opgetree. Hy het ook later saam met Piet Rossouw en sy orkes opgetree.

Mynie het nie net gespeel nie, maar was 'n ywerige komponis en het vir ons die volgende nommertjies geskep:

Die Kafhok wals
Treksaag polka
Oom Willie Hoender
Overberg settees
Uitskop settees
Kyk in die pot
Eselkop settees
Mynie se kwadril
Kelkiewyn wals
Papendorp settees
Namakwaland kwadril
Ma slaap alweer
Lappiesdraai
Piet skiet die kat
Swart esel
Piet Valentyn se wals
Die Vinknes settees
Vleiland polka
Sophia Blom-dans
Pikkewyn wals
Wat se jy nou?
Swartklip Baandans

Langspeelplate deur Mynie gemaak, is:

Die Kafhok bokjol
Die Pikkewyn wals
Die Nuutste van Mynie Reyes

Oom Mynie onthou ook dat hy vanaf 1927 tot 1934 saam met ene meneer Van der Merwe, 'n skoolhoof van Nassau te Mowbray, gespeel het. Hulle het by verskillende plekke opgetree en het baie vir liefdadigheid gespeel. Die orkes het uit die volgende lede bestaan:

Meneer Van der Merwe : klarinet
Sy eggenote : klavier
Mynie : viool
Sam Adams : viool
Nico Snyman : viool
Willie Munnik : kitaar en banjo


Oom Mynie se ook dat hulle in daardie jare dikwels tussen Kersfees en Nuwejaar na Riversdal se omgewing gegaan het en sommer groot fees gehou het. Die mense het dan daar saamgetrek met ossewaens en perdekarre. Daar was altyd baie eetgoed en die heuningbier, vaaljapie en witblits was ook nie te skaars nie! Daar was pret en die mense het heerlik gedans, gelag en gesels. Almal was hartlik teenoor mekaar en Oom Mynie sê dat dit van die aangenaamste tye van sy musiekloopbaan was.

Gedurende 1980, 1982 en 1984 het Oom Mynie en sy orkes deelgeneem aan die boeremusiekkompetisie wat op TV uitgesaai is. Hulle het nou nie 'n finale plek behaal nie, maar in 1984 is 'n toekenning deur die ATKV aan Oom Mynie gedoen vir sy "besondere bydrae gelewer ter uitbouing van ons boeremusiekskat".

Net daarna het hy weer 'n transkripsieplaat vir die SAUK gemaak met die naam Vet Vinkies.

Behalwe die viool kan Oom Mynie ook die mandolien, basviool, klavier en viola bespeel. Hy het tot en met sy aftrede by die Suid-Afrikaanse Spoorweë gewerk. Na sy aftrede het hy 'n tyd lank as 'n bode by die Parlementshuis opgetree.

Oom Mynie, ons Klub dank u ook vir u besondere bydrae tot ons eksklusiewe tradisionele boeremusiekskat. Mag u nog lank gespaar bly en ons beste wense vergesel u op u pad vorentoe!