English
Version
Nuus Boere
musiek
Die
Klub
Biografie Leer
Speel
Handels
ware
Skakels Soek Kontak
Bewaar - Behou - Uitbou
Dat die erwe van ons vaad're vir ons kinders erwe bly
Orkeste
Musikante
Instansies
 
 
 
 

Francois Abraham Alwyn Johannes (oom Frans) Smit

[12 April 1910 - 5 Oktober 1986]


oom Frans op 'n TBK funksie, Augustus 1984
[foto: kopiereg voorbehou - Séan Minnie]

Oom Frans Smit was op 76 jarige ouderdom, tot en met sy skielike afsterwe aan 'n hartaanval, 'n aktiewe lid van die Oudag Boereorkes. Hy sal onthou word as 'n meester met die ukelele en stoere kampvegter vir ons kultuurgoedere waarvan tradisionele boeremusiek vir hom sekerlik die belangrikste was.

Oom Frans het by almal respek afgedwing waar hy ookal opgetree het en was deur almal as 'n ware heer beskou. Alhoewel hy 'n uiters toegewyde speler was, was hy ook altyd die mees waardige persoon op die funksie. Hy was vriendelik, opgeruimd en hulpvaardig maar het hom nooit uitspattig of enigsins ligsinnig gedra nie. Hy was werklik 'n voorbeeldige man en het net liefde en respek vir almal, met wie hy ooit in aanraking was, afgedwing. Vyande het hy seker nooit gehad of geken nie.


oom Frans en Danie Grey by 'n TBK funksie, Desember 1981
[foto: kopiereg voorbehou - Séan Minnie]

Voor oom Frans se aftrede was hy 'n klerk verbonde aan die hoofkantoor van die S.A. vervoerdienste te Pretoria. Oom Frans en sy geliefde eggenote, tant Lottie, het sedert 1948 op Derdepoort, naby Pretoria, gewoon. Uit die huwelik is hul seun, Francois gebore wat vandag steeds daar woon. Oom Frans was die bekende konsertinaspeler en leier van die Oudag boereorkes, Stephaan van Zyl, se oom. Tant Lottie en tannie Babs van Zyl, Stephaan se moeder, is susters.


oom Frans en tant Lottie tydens 'n TBK funksie, Augustus 1984
[Foto: kopiereg voorbehou - Séan Minnie]