English
Version
Nuus Boere
musiek
Die
Klub
Biografie Leer
Speel
Handels
ware
Skakels Soek Kontak
Bewaar - Behou - Uitbou
Dat die erwe van ons vaad're vir ons kinders erwe bly
Orkeste
Musikante
Instansies
 
 
 
 

Cornelis Phillipus (Nelie)
Janse van Rensburg

[20 November 1894 - 27 September 1977]

 

Oom Nelie is op 20 November 1894, te Spitskop in die distrik Ermelo, gebore. Meegaande foto is in 1974 geneem (Oom Nelie was toe reeds tagtig jaar oud), toe hy aan 'n talentkompetisie te Tshipise deelgeneem het.

Oorn Nelie het as jong seun vir sy oom, Kerneels Pienaar, in die omgewing van Ermelo, Amsterdam en Piet Retief met skape geboer. Dit was ook by Oom Kerneels dat hy die konsertina leer speel het.

As die weiding gedurende die wintermaande te min geword het vir die vee moes hy Swaziland toe trek. Hier het hy dan gewoonlik tent opgeslaan en met genoeg biltong, beskuit, pap en skaapvleis die winter deurgesien. Ons weet dat hierdie deel van die land baie koud word in die winter, maar Oom Nelie het sy bloed warm gehou met die sagte, melodieuse klanke van sy boerekonsertina. Een jaar het sy wa by Sandrivier, naby Swaziland, vasgeval en die donkies wou opsluit nie verder trek nie. Oom Nelie het op dié tydstip heerlik in die wa gelê en konsertina speel. Een van sy swart skaapwagters kom toe by hom en sê: "Oubaas, jy is van die Satan". Hy het seker maar bedoel dat die donkies nie wil trek as hulle sulke mooi musiek hoor nie! Oom Nelie, 'n gemoedelike mens, het ewe nonchalant uit die wa geklim en die donkies 'n paar rapse gegee waarop hulle die wa maklik deur die drif getrek het!

As 'n jong man het hy met sy geliefde perd, "Wilmoed", in die Duits-Wesoorlog geveg en gelukkig ongedeerd teruggekom. In hierdie oorlogsjare het sy boerekonsertina hom vergesel en hy kon, wanneer die geleentheid hom voorgedoen het, sy makkers met musiek vermaak. Sy konsertina het hy in sy saalsak vervoer. (Vriende, ons boeremusiek het darem ver paaie geloop!) Oom Nelie is later met Cornelia van Schalkwyk getroud en uit die huwelik is drie kinders gebore. Hulle is Johannes, Marthina en Nico. Laasgenoemde is natuurlik die welbekende konsertinaspeler en orkesleier wat geen bekendstelling nodig het nie. Johannes, die oudste seun, het self ook baie goed konsertina gespeel in sy jong dae, en saam met sy neefs 'n goeie orkes gehad wat baie by funksies opgetree het. Sy neefs, Kota, Piet, Lukas, Kerneels en Jaap Naude het hom gewoonlik begelei.

Foto hier

Nelie se seun, Nico van Rensburg toe hy die boeremusiekkompetisie van SATV in 1984 gewen het

Johannes se oudste seun Neelsie, en Nico se enigste seun Christo, (albei is na hulle oupa vernoem) speel deesdae in groot orkeste. Neelsie bespeel die tromme en Christo is sommer 'n uithaler konsertinaspeler wat reeds in die boere-orkeskompetisie, wat die TV aangebied het, opgetree het! So, die appels het nie te ver van die ou groot boom geval nie!

Die musikante wat Oom Nelie gewoonlik begelei het, is soos volg:

At Rahl : Kitaar
Arthur Squire : Kitaar
John Geldenhuys : Traporrel

Hulle het veral op troues, boeresportbyeenkomste en huispartytjies opgetree. Oom Nelie was 'n welbekende musikant met 'n baie vriendelike geaardheid, en kon maklik met mense omgaan. Hy het mense en die lewe geken en kon hom maklik by omstandighede aanpas. Hy was ook 'n uithaler skut en kon vleis goed bewerk. Sy geliefkoosde gereg (wie kan raai?) was dan ook gebraaide skaapribbetjie en pap! Koningskos vir ons Boere!

Hy was baie lief vir sy pyp en het gerook tot en met sy afsterwe op 27 September 1977, te Newcastlehospitaal in Natal. Hy is in die Zandfonteinbegraafplaas, Pretoria, langs sy eggenote, te ruste gelê.

Oom Nelie het die boerekonsertina, die tweery Wheatstone en die gewone Wheatstone bespeel. In die vroee sewentigerjare het hy aan baie radio-uitsendings deelgeneem. Alhoewel toe reeds bejaard, het hy hom tog goed van sy taak gekwyt en sy musiek was puik.

Oom Nelie het ook 'n langspeelplaat, Oud maar nog nie koud gemaak by Troubadour, met reeksnommer TRL A3122. Hy het ook op die een kant van Die oue en die nuwe gespeel wat by MFP gemaak is met reeksnommer SRSJ 7074. Op die anderkant is nommers van sy seun Nico opgeneem.

Op hierdie twee plate het Oom Nelie die volgende nommers (moontlik name en herinneringe uit sy jong dae) gespeel:

Swaziland
Sewejaar
Eensame berge
Rooidag polka
Bosveld settees
Skaapkraal polka
Lekkerdraai baandans
Jakkalsdraai polka
Draaibobbejaan, en
Saartjie-Saartjie

Ons innige dank aan Nico van Rensburg wat hierdie gewaardeerde inligting en die foto van sy vader aan ons toevertrou het.