English
Version
Nuus Boere
musiek
Die
Klub
Biografie Leer
Speel
Handels
ware
Skakels Soek Kontak
Bewaar - Behou - Uitbou
Dat die erwe van ons vaad're vir ons kinders erwe bly
Orkeste
Musikante
Instansies
 
 
 
 
Die Vier Afrikaners

Hierdie groepie het slegs een plaat gemaak waarvan ons bewus is, naamlik:

Vuur in die Bos-polka
Vaalhaar-mazurka
GE 215

Geen ander inligting oor hierdie orkes is beskikbaar nie.