English
Version
Nuus Boere
musiek
Die
Klub
Biografie Leer
Speel
Handels
ware
Skakels Soek Kontak
Bewaar - Behou - Uitbou
Dat die erwe van ons vaad're vir ons kinders erwe bly
Orkeste
Musikante
Instansies
 
 
 
 
Die Drie Oos-Transvalers


vlnr: Freek Potgieter, Chris Wentzel, Hendrik Wentzel

Die orkes het so daaruit gesien:

Chris Wentzel : konsertina
Hendrik Wentzel : banjo
Freek Potgieter : kitaar

Die leier van hierdie orkes was Christiana Lodewikus Wentzel en hy is op 11 Desember 1886, in die Vrystaat gebore. Hy was eers 'n myner, maar die Hoëveld het hom geroep en hy het daar gaan boer. Ek haal Toon van den Heever aan:

"As ek in die gange van die myn hier sit en droom
Van die winde op die Hoeveld, ruim en vry
Dan hoor ek die gekinkel van my spore, saal en toom
Sawends as ek bees of skaap toe ry".

Chris, soos hy bekend was, het op die plaas Hendrikspan in Morgenzon se wêreld geboer. Hy het daar vir meneer J.P. Buitendag ontmoet wat saam met hom kitaar gespeel het. Later het Chris se seun Hennie, bygekom asook Freek Potgieter. Meneer Buitendag, wat so mooi met die inligting gehelp het, het vanaf 1933 tot 1939 saam met hierdie orkes gespeel. Hy vertel dat Chris met 'n tweery Lachenalkonsertina gespeel het en dat hy (Buitendag) nie saamgespeel het toe hulle die plaat gemaak het nie. Hulle het ongelukkig net een plaat gemaak, naamlik:

Die Rooi-vlerk wals
Die Trein na Transvaal
Singer GE 268


Terwyl ek hier skryf, het ek weer na Die Trein na Transvaal geluister. Dis 'n prosedure wat ek gewoonlik volg, want as ek die orkes se musiek waaroor ek skryf, hoor dan is die ou gees daar tussen hulle! Hierdie mooi nommer het my op 'n trein geplaas wat ewe vrolik na die Oos-Transvaal gestoom het. Jy kan duidelik, in die verbeelding, die trein hoor wat vanaf die myne aan die Rand na Chris se geliefde Hoëveld stoom!

Hierdie groepie was baie gewild in die Oos-Transvaal en het werklik op al die dorpies in hulle omgewing opgetree. Die Boeresaal met die gepaste Boerenaam, "Sukkelaarsaal", was die plek waar hulle baie keer tydens funksies opgetree het. Chris is op 15 Augustus 1947, oorlede. Sy seun Hendrik Russel Wentzel, wat op 14 Desember 1914 gebore is, is ook reeds oorlede. Freek het ons ook al vooruitgegaan.

Ons dank aan meneer C.L. Wentzel, meneer J.P. Buitendag en mevrou E. Pieterse vir hulle bydrae en die fotos. Dit word waardeer, want nou kan dit vir die nageslag bewaar word.