English
Version
Nuus Boere
musiek
Die
Klub
Biografie Leer
Speel
Handels
ware
Skakels Soek Kontak
Bewaar - Behou - Uitbou
Dat die erwe van ons vaad're vir ons kinders erwe bly
Orkeste
Musikante
Instansies
 
 
 
 
Die Vier Staatmakers


Hierdie groep het bestaan uit:

Aap Greyling : Konsertina
Willie Redcliffe : Banjo
Piet Joubert : Kitaar
Koos Joubert : Kitaar


Piet en Koos Joubert, wat kitaar gespeel het, was 'n tweeling en ons was baie gelukkig om 'n foto van laasgenoernde twee in die hande te kry.

Die Vier Staatrnakers het die volgende plate gernaak:

Die Staatmaker Polka
Suikerbek seties
GE 212
Die Rooi seties
Vergeet my nie seties
GE 213
Die Soebat wals
Lekkerstap seties
GE 214

Die konsertina- en banjospeler is reeds lankal oorlede maar die tweeling is nog sterk en gesond. Ons het 'n brief van Piet ontvang. Hy boer met pynappels in die Hluhluwedistrik, en hy en sy tweelingbroer speel nog gesellig wanneer hulle bymekaar uitkom. Hulle staan ook al oukant toe, want hulle is op 6 Mei 1909, gebore.

Hierdie groepie het destyds in die Delmasomgewing gewoon en was welbekend daar, want hulle het baie by vermaaklikheidsplekke opgetree.