English
Version
Nuus Boere
musiek
Die
Klub
Biografie Leer
Speel
Handels
ware
Skakels Soek Kontak
Bewaar - Behou - Uitbou
Dat die erwe van ons vaad're vir ons kinders erwe bly
Orkeste
Musikante
Instansies
 
 
 
 
Die Vyf Takhare

Die laaste van die Vyf Takhare, Dolf Britten, is op 19 September 1977, oorlede. Gelukkig het Kosie Landman en Jimmy Henning gedurende 1976 'n onderhoud met Oom Dolf gehad. Hy het interessant gesels en vertel dat hy op 14-jarige ouderdom die kitaar begin speel het terwyl hulle met ossewaens transport gery het.

Die orkes van die Vyf Takhare is ongeveer in 1930 in Potchefstroom gestig waar al die lede destyds gewoon het. Die volgende persone het in die orkes gespeel:

Freek Stopforth : konsertina
Frans Graaff : kitaar
Jurg Graaff : kitaar
Doepie du Plessis : banjo
Andries Steenberg : bas

Freek Stopforth was 'n afgetrede mynkaptein. Oom Dolf en die bekende Boet Steyn het ook dikwels saam met hierdie groep gespeel en Johnny Wat het soms saamgesing. Dis nie bekend watter kitaarspelers saamgespeel het toe die plate gemaak is nie. Oom Dolf kon nie onthou hoeveel plate hulle gemaak het nie, maar sover ons kon vasstel en volgens Singer se katalogus het hulle slegs die volgende twee gemaak:

Die Breek wals
Die Takhaar settees

GE 238
Die Wonder polka
Ou Frans se polka
GE 239

Dolf Britten wat soms saam met Die Takhare kitaar gespeel het. Hierdie orkes is 'n pragtige voorbeeld van hoe boeremusiekorkeste van daardie tyd saamgestel was. Hierdie groepie se samespel was puik en, hulle musiek, myns insiens van hoogstaande gehalte.