English
Version
Nuus Boere
musiek
Die
Klub
Biografie Leer
Speel
Handels
ware
Skakels Soek Kontak
Bewaar - Behou - Uitbou
Dat die erwe van ons vaad're vir ons kinders erwe bly
Orkeste
Musikante
Instansies
 
 
 
 
Vrystaat Boereorkes


Agter: C. Breytenbach, C van der Merwe en D. Rossow
Voor: J. Langeveldt en Dr Leon Ferreira
[Foto: Kopiereg - Die Volksblad]

Op hierdie stadium bestaan die Vrystaat Boereorkes uit:

Dr. Leon Ferreira : Konsertina (leier)
Callie Breytenbach : Melodie kitaar
Danie Rossouw : Ritme kitaar
Callie van der Merwe : Viool en Baskitaar
Piet Cloete : Trekklavier
Wentzel Maasdorp : Banjo
Willie Nel : Tromme


In 'n poging om Boeremusiek in die Vrystaat te laat oplewe, het Dr. IL Ferreira reeds in 1980 met 'n Boereorkes in Bloemfontein begin. Aanvanklik het hulle by tehuise vir bejaardes op getree, maar mettertyd, soos wat die orkes se vaardigheid begin toeneem het, het hulle terrein verbreed.

Hulle doelmerk was om kinders te bereik daarom het hulle al hoe meer by gemeente-konserte en basare begin speel. Willie Nel is met skrywe hiervan in 1988 'n skoolseun in st. 8 en bewys van die kentering wat reeds onder die jeug plaasgevind het. Skoolkinders stel al hoe meer belang en pak die orkes toe waar hulle by skole optree. Daar is selfs in 1983 'n orkessie gestig by die Höerskool Sand du Plessis in Hospitaalpark, Bloemfontein. Die musiekonderwyseres, mev. van Wyk van destyds, se ywer het baie bygedra tot die totstand-koming van die orkes en sy suksesvolle optredes.

Hulle het ook by volkspelesaamtrekke opgetree, soos by die laer van die UOVS, asook ander kultuurorganisasies van die plaaslike universiteit. Hulle het ook konserte die landelike gebiede van die Vrystaat, soos bv. Theunissen, gereël. Optredes by troues en danse is minimaal en slegs wanneer dit 'n sterk kultuurkarakter het omdat hulle glo dat gesonde Boereplesier en -dans 'n terapie en deel van ons gevestigde kultuur is.

Sedert 1984 is hulle betrokke by oudisies vir TV-kompetisies en radio-optrede. Alhoewel hulle nog nie die groenlig vir TV-kompetisies ontvang het nie, maak hulle sedert die begin van 1988 gereeld opnames vir Radio Oranje, meer spesifiek André Groenewald se program Oos-Wes-Tuis-Bes op 'n Saterdagaand. Vanweë die feit dat die orkes aanvanklik meer diens van barmhartigheid verrig ontvang hulle slegs donasies. Die orkeslede wissel en groot eer en waardering word uitgespreek vir dié manne wat oor die afgelope nege jaar hulle dienste in die verband gelewer het: oom Jan Taljaard en Pierre Taljaard van Hospitaalpark vir onderskeidelik hulle kitaar- en banjobydraes. Onvergeetlik oom Gerrie van Rooyen van Aandrus in Bloemfontein wat op ouderdom 75 nog orkeslid was. Hy was 'n meester met die mandolien, viool en hawaiïse kitaar. Hy het ons ongelukkig reeds deur die dood ontval. Daar is manne soos Demetri Griessel, Hennie Rheeder, Hannes en Nico Wepener, Flippie du Bruyn (konsertina), Jan Groenewald en Boetie Nel (trekklavier), Jan Langeveldt (banjo), Japie Louw en Cliffie Botes (baskitaar), wat almal 'n belangrike bydrae gemaak het om die Vrystaat Boereorkes op te bou. Jan Langeveldt is die broer van Nico Langeveldt en is besig om met vriende nog 'n Boereorkes in Bloemfontein op die been te kry.


Vlnr: Hannes Wepener, Nico Wepener, Callie Breytenbach, Gerrie van Rooyen (viool), Pierre Taljaard en Leon Ferreira