English
Version
Nuus Boere
musiek
Die
Klub
Biografie Leer
Speel
Handels
ware
Skakels Soek Kontak
Bewaar - Behou - Uitbou
Dat die erwe van ons vaad're vir ons kinders erwe bly
Orkeste
Musikante
Instansies
 
 
 
 
Die Welkom Orkes

Meneer J.H. Visser van Milnerton, Kaapstad, het ons met baie goeie inligting - net soos in die geval van oom Jan Visser - gehelp. Hy het talle navrae gemaak en kon daarin slaag om met van die oud-orkeslede te gesels. Ons is ook baie dank aan hom verskuldig vir die mooi fotos wat hy gestuur het.

U sal merk dat die spelers in hierdie orkes gewissel het tussen die jare 1940 en 1945. Dis natuurlik 'n bekende feit dat spelers maar gedurig van orkes verwissel as gevolg van velerlei omstandighede.

Mnr. C.J. Driescher was 'n kraandrywer by die spoorweë en het op Ysterplaat, Kaapstad, gewoon. Hy het as kitaarspeler en sanger opgetree en was ook die bestuurder van die orkes. Hy is al 'n paar jaar gelede oorlede.

Louis Johannes Fourie is op 26 Mei 1898, in Caledon gebore en het ook by die spoorweë gewerk. Hy het die basviool en kitaar bespeel. Hy is op 2 Mei 1971, oorlede.

Mynie Reyes, die welbekende vioolspeler, was ook lid van hierdie beroemde orkes. Hy word in 'n afsonderlike hoofstuk bespreek.

Herman Carl (Harry) Bartz is op 19 Junie 1916, in Woodstock gebore en was vir baie jare in diens van die poswese. Hy speel konsertina en sy leermeester was die legendariese Boy Solomon. Laasgenoemde was die leier van die Voortrekker Danskwartet. Harry is 'n buitengewone goeie speler en kenners dink baie van sy musiek.

Gene Prestwich is op 24 Augustus 1914 gebore en bespeel die klavier, trekklavier en saksofoon sedert sy vyftiende jaar.

Johan (Joe) Fourie is reeds ses en sestig jaar oud en het die kitaar bespeel.

Hendrik Johannes Swanepoel is op 3 Februarie 1919, op Riversdal gebore en was in diens van die spoorweë. Hy het die banjo, kitaar en mondfluitjie bespeel.

Ander musikante wat ook dikwels saam met hierdie orkes opgetree het, is: P. Muller, P.L. de Bruyn, C. Muller, W. Muller en A. Geldenhuys.

Tydens 'n boere-orkeskompetisie wat gedurende die veertigerjare deur die SAUK van Kaapstad gereël is, het die Welkom Orkes met die louere weggestap. Volgens koerantknipsels was daar ses orkeste wat deelgeneem het, naamlik:

(1) André de Villiers en sy groep
(2) J.A. Kruger en sy viertal
(3) Philippie de Bruyn met sy Môrelig Orkes
(4) Alex Gettler en sy orkes
(5) Nico Snyman en sy orkes
(6) Die Welkom Orkes

Ons is bewus van die volgende plate wat hulle gemaak het:

Sewejaar
Die Wapad is my woning
DE 117
Droomland wals
Langebaan polka
DE 144
Lekker nooientjie
Verlange Hart-wals
DE 166
Sannie van oom Willem
Namaqualand-settees
DE 198
Bokkie - vastrap
Jannie se vastrap
DE 207