English
Version
Nuus Boere
musiek
Die
Klub
Biografie Leer
Speel
Handels
ware
Skakels Soek Kontak
Bewaar - Behou - Uitbou
Dat die erwe van ons vaad're vir ons kinders erwe bly
Karakter
Oorsprong
Instrumente
Danse
Musiek Video
Uitbou
 
Boeremusiek se Karakter

Dit is bykans onmoontlik om die ryk verskeidenheid van gevoelselemente, nuanses en klanke wat die grondslag van boeremusiek vorm in woorde te sit. Dit is 'n "ervaring" van sterk en unieke karakter wat nie met musikale terme beskryf kan word nie.

In die woorde van wyle Dr. Hans la Grange: "Boeremusiek skakel in by die vryheid van Suid-Afrika se vlaktes. Dit is soos die deur van 'n vars omgeploegde land. Dit is soos 'n jong Afrikaner-os wat vir die eerste keer die riem om sy kop kry, of soos 'n jong perd wat ingebreek word. Dit is soos geel grasvlaktes in die laat herfs, waardeur die wind gange waai..."

Die konsertina was, en is steeds vandag, die hoof instrument in Boeremusiek. Dit word ondersteun deur sterk bespeelde ritme kitare en 'n bas instrument soos die basviool, tjello of akoestiese baskitaar. Behalwe vir die verskillende tipes konsertinas wat in Boeremusiek gebruik word, is daar 'n verskeidenheid van dans ritmes en variasies in begeleiding. Dit is opmerklik hoe elke kunstenaar dikwels 'n unieke en herkenbare styl ontwikkel. Ewe verstommend is hoe die verskillende tipes konsertinas asook die geografiese streke binne Suid-Afrika divergerende disiplines binne boeremusiek vorm.