English
Version
Nuus Boere
musiek
Die
Klub
Biografie Leer
Speel
Handels
ware
Skakels Soek Kontak
Bewaar - Behou - Uitbou
Dat die erwe van ons vaad're vir ons kinders erwe bly
Karakter
Oorsprong
Instrumente
Danse
Musiek Video
Uitbou
 

Boeremusiek
Video

Sonop Vastrap (C&W Cooper) 

Tradisionele Boeremusiekklub byeenkoms - Wesrand
3 Mei 2003
(Vlnr. Hannes Snyman-Ukulele, Stephaan van Zyl-Boerekonsertina
Danie Grey-Konsertina, Boetie van Zyl-Kitaar
Darryl Coetzee-Kitaar, Gert Jooste-Teekasbas)

 

 Liefbessie wals (Hannes Viljoen)
Tradisionele Boeremusiekklub byeenkoms - Pretoria
10 Mei 2003
(Vlnr. Gerrit Jooste - Kitaar Willem Jooste - Kitaar, Séan Minnie-Konsertina, Gert Jooste-Kitaar)

 

  Ou Kierie wals (Trad.)

Tradisionele Boeremusiekklub byeenkoms - Pretoria
4 Oktober 2003
(Vlnr. Danie Labuschagne- Cello, Stephaan van Zyl- 5ry Duet,
Séan Minnie- 6ry Duet Konsertina, Boetie van Zyl -Kitaar)

 

 Katrina settees (Trad.)

18 April 2004
(Vlnr Séan Minnie- konsertina, Danie Labuschagen-Tjello,
Darryl Coetzee- Kitaar, Ben Snyman- Ukulele)

 

 Petronella Vastrap (Cissie & Willie Cooper)

Tradisionele Boeremusiekklub byeenkoms - Pretoria
Vlnr: (Banjo), Danie Labuschagne (tjello), Hannes Snyman (ukulele), Stephaan van Zyl (konsertina), Danie Grey (konsertina), Boetie van Zyl (kitaar), (teekasbas)

 

Seekoeihoek Wals

Gert Jooste en sy lekker kêrels: vlnr. Willem Jooste (banjo), Gerrit Jooste (kitaar), Gert Jooste (konsertina), Tinus Barnard (kitaar), Willem Jooste Jr, (kitaar) Marinda Jooste (Teekasbas)