English
Version
Nuus Boere
musiek
Die
Klub
Biografie Leer
Speel
Handels
ware
Skakels Soek Kontak
Bewaar - Behou - Uitbou
Dat die erwe van ons vaad're vir ons kinders erwe bly
Karakter
Oorsprong
Instrumente
Danse
Musiek Video
 
 
Instrument vervaardigers

Hannes Viljoen

Hannes Viljoen het in 1943 begin om konsertinas te herstel en het later eiehanding 'n nuwe blaasbalk daarvoor gemaak.

In 1972 het hy patentregte uitgeneem op verbeteringe aan die Wheatstone meganisme en het sedertdien ongeveer vyftig konsertinas vervaardig. Hulle was ses, agt en twaalf-kantig en in 'n verskeidenheid van kleure waarvan die rooi en groen modelle die gewildste was. Die groen konsertina hieronder is in 1971 gebore en die rooi instrument in 1973.

Musikante wat hierdie instumente besit verkies hulle bo enige ander fabrikate. Hy het die sleutelbord uitleg effens aangepas vir sy eie speelstyl. Dit het hom in staat gestel om wysies te komponeer en speel wat nie op die standaard uitleg moontlik is nie.

 

Willie van Wyk

Willie is op 26 Januare 1932 in die Pietersburg area gebore. Hy wou altyd die konsertina bespeel het besluit om self een te bou.

Hy vervaardig al die komponente per hand en fokus op die 40-sleutel Anglo-Chromaties modelle. Hier onder is die heel eerste konsertina wat hy gebou het.

 

Hier is voorbeelde van Willie se vakmanskap.Vir verdere besonderhede kan hy direk gekontak word.

Willie van Wyk

012-802-1104 of 082-623-6432

 

Boerekonsertinas

'n Groot tekort aan Boerekonsertinas na die val van Oos-Duitsland het tot gevolg gehad dat Danie Labuschagne en Stephaan van Zyl 'n Boerekonsertina begin vervaardig het.


Danie Labuschagne met die eerste tien-kantige prototipe

Die kwaliteit is heelwat beter as die tradisionele Oos-Duitse instrumente en leer word in die vervaardiging van die boeke gebruik.

Die kleur en styl kan deur die koper uit 'n verskeidenheid gekies word of uniek voorgeskryf word

Skakel gerus om een van hierdie konsertinas te bekom:

Danie Labuschagne 012-379-2904 of 072-155-2696
Stephaan van Zyl 082-777-0124