English
Version
Nuus Boere
musiek
Die
Klub
Biografie Leer
Speel
Handels
ware
Skakels Soek Kontak
Bewaar - Behou - Uitbou
Dat die erwe van ons vaad're vir ons kinders erwe bly
Geskiedenis
Projekte
Grondwet
Takke
Funksies
Bestuur
Ere-lede
TBK Geskiedenis

Gedurende 1980 het Piet Bester by Hannes Viljoen, die bekende konsertina bouer en speler gekuier. Hannes het vir Piet gevra om met die oprigting van 'n grafsteen vir Faan Harris, die leier van die Vier Transvalers, te help. Navrae rondom die taak het Piet Bester by Kalie de Jager uitgebring, en hulle het die saak ook met Manie Bodenstein, Jimmy Henning en Danie Erasmus bespreek. Hulle het besluit on nie net die grafsteen op te rig nie, maar om 'n klub te stig met die volgende oogmerke:

"Die versameling, behoud en uitbouing van tradisionele boeremusiek. Om navorsing te doen met betrekking tot die historiese ontwikkeling daarvan en om die veilige bewaring van alle versamelstukke vir die nageslag te verseker."

Hieruit is die Konsertinaklub van Suid-Afrika op 12 Maart 1981 in die kantore van die SAUK in Johannesburg deur bogenoemde persone gestig. Later is besluit om die naam van die klub te verander na die "Tradisionele Boeremusiekklub van Suid-Afrika" sodat een instrument nie bo enige ander uitgesonder word nie.